PL EN
foto

Organizatorzy

zpdiwr
Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Bydgoszczy działa na rzecz środowiska agrobiznesu ponad 20 lat. Skupia w swoich szeregach przedsiębiorców rolnych oraz firmy z otoczenia agrobiznesu. Organizacja jest członkiem Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, która reprezentuje 14 związków regionalnych.

Głównymi celami działania Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych są: skuteczne reprezentowanie interesów środowiska producentów rolnych i sektora rolno-spożywczego, upowszechnienie innowacji i transfer wiedzy, wzmocnienie powiązań partnerów i promocja współpracy.
Czytaj więcej >>
elo
European Landowners’ Organization (ELO)jest unikatową organizacją zrzeszającą narodowe organizacje z 28 Krajów Członkowskich Unii Europejskiej i spoza UE, która reprezentuje interesy właścicieli ziemskich, menadżerów ziemskich i przedsiębiorców rolnych na poziomie europejskim.

Będąc organizacją niezależną i niekomercyjną, ELO jest jedyną organizacją, która reprezentuje szeroko pojęte interesy różnych stron działających w sektorze rolnym. Jej celem jest promocja dobrze prosperujących obszarów wiejskich poprzez stabilne prawo własności, wsparcie prywatnych właścicieli i menadżerów ziemskich zapewniające odpowiedni dochód oraz zrównoważone użytkowanie gruntów w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska.
Czytaj więcej >>

O Kongresie

Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we współpracy z European Landowners’ Organization z Brukseli są organizatorami Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Kongres jest wydarzeniem dwudniowym o charakterze europejskim skierowanym do menadżerów agrobiznesu i ma na celu przybliżenie corocznie aktualnych trendów w obszarze rolnictwa z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań oraz możliwościami rozwoju. Każda edycja daje możliwość wymiany wspólnych doświadczeń oraz transfer wiedzy z środowisk naukowych do środowiska agrobiznesu. Program tegorocznej edycji został opracowany wspólnie z partnerem, uwzględnia aktualne zagadnienia i problemy istotne z punktu widzenia rolnictwa. 

Dlaczego warto ?

Kongres to:

 • Coroczne wydarzenie o zasięgu europejskim
 • Platforma wymiany doświadczeń pomiędzy menadżerami z całej Europy
 • Transfer wiedzy ze środowisk naukowych do środowiska agrobiznesu
 • Prezentacja innowacyjnych rozwiązań
 • Rozwój i współpraca oraz sieciowanie środowiska agrobiznesu
 • Obfite debaty

Kongres w liczbach

 • 4|Cztery Edycje Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu
 • 2|Dwu dniowy charakter wydarzenia
 • 532|Pięćset trzydziestu dwóch uczestników z ośmiu krajów UE
 • 77|Siedemdziesięciu siedmiu prelegentów z ośmiu krajów UE
 • 312|Trzysta dwanaście przedsiębiorstw MMŚP, które wzięły udział w wydarzeniu
 • 26|Uczestnictwo dwudziestu sześciu przedstawicieli organizacji branżowych

Uczestnicy:

 • Przedsiębiorstwa prowadzące zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą
 • Sektor przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Rolnicy indywidulni
 • Menadżerowie Agrobiznesu
 • Przedsiębiorstwa otoczenia agrobiznesu
 • Grupy producentów rolnych
 • Związki regionalne zrzeszone w Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 • Związki branżowe
 • Agencje państwowe
 • Środowisko naukowe

I Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów
Agrobiznesu

18-19 listopada 2014r.,
Rubens & Monet Łysomice k. Torunia

II Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów
Agrobiznesu

15-16 listopada 2015r.,
Pałac Romantyczny, Turzno k. Torunia

III Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów
Agrobiznesu

19-20 październik 2016r.,
Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy

IV Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów
Agrobiznesu

07-08 listopada 2017r.,
Hotel City w Bydgoszczy

Patronat Honorowy

minister rolnictwa

Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi


- Krzysztof Jurgiel -

Poseł do Parlamentu

Europejskiego

oraz

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

- Czesław Siekierski -

marszałek województwa kuj-pom

Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego


- Piotr Całbecki -

wojewoda ewa mes

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski


- Mikołaj Bogdanowicz-

Patroni Medialni

Program

09:30 - 10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:00 - 10:30 UROCZYSTE OTWARCIE

Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Emmanuelle Mikosz, European Landowners' Organisation

10:30 - 12:00 SESJA I – PRODUKCJA ROŚLINA DZIŚ I JUTRO

Crédit Agricole Bank Polska - finansowanie polskiego rolnictwa – Mateusz Twaróg, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Agrobiznesu Crédit Agricole Banku Polska S.A.

Rynek rzepaku i roślin białkowych w Polsce – Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Sektor buraka cukrowego - stan i perspektywy – Krzysztof Nykiel, Prezes Zarządu Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego

Rola związku zbożowego - rozwiązanie problemów gospodarki zbożowej w Polsce – Tadeusz Solarski, Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Zarządzanie ryzykiem pogodowym w prowadzeniu gospodarstwa rolnego – Bernard Mycielski, Z-ca dyrektora biura ubezpieczeń rolnych ds. likwidacji szkód rolnych Concordia Polska TUW

Dyskusja

12:00 - 12:30 PRZERWA KAWOWA
12:30 - 14:30 SESJA II – ZMIANY KLIMATYCZNE I WYZWANIA DLA ROLNICTWA

Prezentacja oferty Multi Salonu Reiski – Robert Reiski, Prezes Zarządu Reiski Auto Sp. z o.o.

Dane najnowszej misji satelitarnej Sentinel 2 przyszłością dla rolnictwa precyzyjnego w Polsce – prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, kierownik Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii

Zagrożenia klimatyczne dla rolnictwa w Polsce i metody adaptacji – dr hab. Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Ekonomiczne skutki zmian klimatu dla sektora żywnościowego – prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Wpływ zmian klimatycznych na ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami na przykładzie wybranych upraw rolniczych – dr hab. Jacek Piszczek, Profesor Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytut Badawczego

Relacje gospodarcze UE w interesie rolnictwa oraz wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym – Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Dyskusja

14:30 - 15:30 PRZERWA OBIADOWA
15:30 - 17:30 SESJA III – POTENCJAŁ ROZWOJOWY SEKTORA AGROBIZNESU

Finansowanie sektora Agro w Banku BGŻ BNP Paribas – Wojciech Tram, Ekspert ds. Agro Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Rola i zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wpływ rozwoju wielkotowarowych gospodarstw rolnych na sektor rolno-spożywczy w Polsce – Leszek Dereziński, Prezes Zarządu Federacji Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Działania Krajowej Rady Izb Rolniczych w aspekcie nowych wyzwań dla rolnictwa – Mirosław Borowski, Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wsparcie doradcze dla gospodarstw rolnych i sektora agro – Jacek Węsierski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Aktualna sytuacja sektora rolno-spożywczego w Polsce, a wyzwania światowe – Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Działania Parlamentu Europejskiego wspomagające konkurencyjność sektora agrobiznesu – dr Czesław Siekierski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dyskusja

19:00 UROCZYSTA KOLACJA

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu NICHE (Program INTERREG Europa) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

08:00 - 9:00 ŚNIADANIE
9:00 - 11:00 SESJA IV – DOBRE PRAKTYKI EUROPEJSKIE W ZAKRESIE ROLNICTWA I PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Prezentacja projektu Emplnno i NICHE – Małgorzata Kruk, Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wsparcie innowacji w rolnictwie oraz rozwój żywności – Brian Mc Dermott, FoodOvation Centre centrum utworzone przy North West Regional College

Rozwój małych przedsiębiorstw żywnościowych – Lucian Cuibus, Association for the Support of Small-Scale Farming

Innowacje w procesach produkcji oraz wsparcie w doskonaleniu istniejących produktów – Andre Veskioja, Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products

Produkcja suszonej, organicznej wołowiny – Lauri Bobrovski, SirLoin OÜ

Dyskusja

11:00 - 11:30 PRZERWA KAWOWA
11:30 - 13:00 SESJA V – PERSPEKTYWY DLA SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO PO 2017 ROKU
 

Perspektywy dla sektora rolno-spożywczego po 2017 roku - Emmanuelle Mikosz, European Landowners' Organisation

Perspektywy rozwoju branży z punktu widzenia Francji – Jean-Louis Buer, Doradca ds. rolnych Ambasady Republiki Francji w Polsce

Współpraca nauki z przemysłem – przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej „Wspólnoty innowacji”– prof. Krzysztof Klincewicz, Dyrektor EIT Food CLC North-East Warsaw

Producenci polscy i brytyjscy - nowa rzeczywistość po Brexicie – przedstawiciel G’s Growers Limited

Dyskusja

13:15 OBIAD

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu NICHE (Program INTERREG Europa) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Pobierz program PDF

Sponsorzy Strategiczni

Wystawcy

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Organizator:

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
tel. +48 52 322 48 72
kom. +48 510 190 966

Osoba do kontaktu:

Łukasz Gapa
tel. +48 52 322 48 72
kom. +48 570 894 894